Werken aan team-ontwikkeling

Primaire tabs

Teamkompas als baken naar zelf-organiserende teams


Zorg- en welzijnsorganisaties krijgen meer en meer te maken met de uitdaging om de ondersteuning en dienstverlening efficiënter en beter te maken. De traditionele wijze van organiseren is niet meer toereikend. De ambitie om meer persoonlijke, professionele en betaalbare dienstverlening aan te bieden kan waargemaakt worden door een accentverschuiving IN de organisatie waarbij teams meer autonomie en slagkracht krijgen én medewerkers in hun kracht en vakmanschap worden gebracht. Het werken aan team-ontwikkeling is dan een belangrijke bouwsteen….

 

Deze opleiding beoogt je op weg te zetten naar een verdiept bewustzijn van de kracht van de bouwsteen van de teams. Je verkrijgt inzichten om binnen je organisatie toe te werken naar sterke en zelf-organiserende teams én medewerkers. Zelfleiderschap bij je medewerkers en coachend leiderschap onderbouwen de tocht naar zelf-organisatie. De afname van het Teamkompas geeft een stand van zaken en feedback over de verdere stappen die je kan ondernemen. De belevingsdag levert een beklijvende top-ervaring op wat het werken met zelf-organiserende teams kan betekenen. Tot slot geven huiswerkopdrachtjes een meerwaarde-spiegel voor je eigen organisatie.

 

Doelgroep
Directies - stafmedewerkers - Teamverantwoordelijken - Opvoeders met zelf-organiserende mindset
We raden aan om de sessies met 2 medewerkers te volgen, dan kan je samen uitwisselen.

Programma

Dag 1: Bewustwording…. Waarom inzetten op team-ontwikkeling?          

TeamModellen
Inzetten op teamontwikkeling: van groep naar team én naar Team
Belang van (team)leiderschap
Samen-werken aan de teamcultuur, Teaming als het nieuwe concept!

 

Dag 2: Aan de slag met Zelforganiserende teams: Geen doel op zich maar een middel!   

Onderscheid zelfregulerende, zelfsturende en zelf-organiserende teams
Het traject naar zelf-organiserende team

Omslag naar Coachend, Dienend, Inspirerend leiderschap: IMWR-cirkel

 

Dag 3: Het Teamkompas Q²Q en het TeamOntwikkelPlan (TOP) 

Voorstelling instrument Teamkompas Q²Q als hefboom naar een zelf-organiserend team
Verkenning van de gebruiksmogelijkheden originele en light Teamkompas-versie.
“Van afname naar prioriteiten in het TOP”: Uitwisseling goede praktijken team-ontwikkeling
Inbegrepen is een Afname van het teamkompas in je eigen voorziening/organisatie bij minimaal één team, gratis analyse-rapport)

 

Dag 4: Belevingsdag Zelf-organiserende teams        
In campus KIDS Wolfsdonk maak je kennis met het opzet van zelforganiserende teams, coachend leiderschap, werken met waardenstromen, de meerwaarde van het werken met het Teamkompas, het inzetten op zelfregie van de gasten-bewoners, ….
Je neemt deel aan het belevingsparcours, spreekt met bewoners en medewerkers over de ervaren effecten en toetst de theoretische inzichten aan de praktijk-ervaringen.
Een certificaat van deelname bekrachtigt je deelname, overhandiging tijdens de afsluitreceptie verzorgt door de gasten van vzw KIDS.

Media

Begeleiding

Erik Conings is gecertificeerd team- en organisatiecoach. Hij is de initiator van het EFQM-based Kwaliteitsgroeimodel dat in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (2005 tot 2015) werd uitgerold. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteits- en organisatie-ontwikkeling bij vzw KIDS te Hasselt en auteur van het “Teamkompas zelf-organiserende teams”.

Kostprijs

€ 450.00
Broodjeslunch op 24 mei, warme maaltijd en slotreceptie op 9 juni en digitale syllabus inbegrepen
€ 360.00
Ledenprijs

Wanneer?

19 april 2022 - 9u30 tot 12u30 - ONLINE

10 Mei 2022 - 9u30 tot 12u30 - ONLINE

24 mei 2022 -9u30 tot 16u30 - Gent

9 juni 2022 - 9u30 tot 16u30: locatie KIDS Wolfsdonk (Aarschot)

Locatie

19 april en 10 mei ONLINE

24 mei GENT - exact adres later

9 juni locatie KIDS Wolfsdonk (Aarschot)

Kaart

Inschrijven

CAPTCHA
Deze vraag dient om te controleren dat u een persoon bent en geen computer.
Annuleren