Beroepsgeheim en ethiek

In je voorziening raak je meer dan eens in verwarring wat op deontologisch en ethisch vlak kan of moet. Er ontstaan discussies tijdens vergaderingen welke prioriteiten moeten voorrang krijgen, en wie het in de eerste plaats voor het zeggen heeft bij het probleem in kwestie. Je raakt vernesteld in het kluwen van de verschillende belangen die tegenover elkaar moeten afgewogen worden.
Wil je meer klaarheid scheppen in je deontologische code?
Wil je bewuster gaan redeneren bij ethische keuzes?
Hoe zit het nu met doorgeven van informatie? Wat kan en wat niet? Wat betekent nu precies gedeeld beroepsgeheim? Hoe ga ik daar mee om?

Praktijkgerichte vorming/supervisie aan de hand van eigen casuïstiek.

Begeleiders: Bert Florizoone, Rudy Schellaert, Min Bergmans, etc.

Meer info : Mirte van de Griendt

 

Aanbod