Intervisie & supervisie

Vanuit Informant bieden we supervisie of begeleide intervisie aan in teams en organisaties.
Op vandaag hebben we supervisoren die geschoold zijn in het oplossingsgericht werken, contextueel denken, systeemtherapeutisch handelen, pessotherapie, .....

Kijk bij onze medewerkers om meer te weten te komen over onze supervisoren.

medewerkers

Meer info: Mirte van de Griendt

Aanbod