Participatieve basishouding

Hoe lang moet je bouwen aan vertrouwen met een cliënt vooraleer je kunt sturen en mag je wel sturen?  Hoeveel breng je van jezelf in en wat als je in je privéleven cliënten tegenkomt?  Hoe zorgen we voor gelijkwaardigheid, terwijl we toch in een andere rol zitten?  De hulpverlener en de cliënt, elk aan een kant van de tafel?!

Hulpverlenen is balanceren tussen joviaal menselijk contact en sturend richten op positieve verandering. … Het is balanceren tussen compassie en stimuleren, tussen overnemen en loslaten, tussen te veel en te weinig…

Balanceren betekent dat er geen gepaste of juiste proportie is die elke keer herhaald kan worden.  Balanceren is blijven observeren, aftoetsen, doen, reflecteren en bijsturen.

Vreemd toch dat we daar zo weinig bij stilstaan en met elkaar uitwisselen welke keuzes we maken, en hoe ons zoekproces loopt.  Vreemd ook dat we zelf antwoorden zoeken op vragen waar alleen de betrokken cliënt kan op antwoorden.
Vragen als: ‘Was ik niet te direct, niet te sturend,…’ of  ‘Wat maakt dat die jongere niet reageerde zoals ik verwachtte?’ 

Een samenwerkingsrelatie opbouwen met je cliënten betekent samen aan dezelfde kant van de tafel gaan zitten, met ‘de problemen’ aan de andere kant.  Het vraagt een participatieve basishouding, ook op kritieke momenten.

Omdat een participatieve basishouding niet een vaststaand iets is, biedt Informant (Jo-In) hierover vorming/intervisie aan om met collega’s samen te volgen.  Een dag om stil te staan bij de afwegingen die je telkens weer maakt in relatie tot cliënten.  Een dag om verder te durven gaan in het realiseren van gelijkwaardigheid tegenover cliënten. 

Het doel van de vorming is vooral om deelnemers te prikkelen om na te denken over hun begeleidershouding en het hulpverleningsaanbod en zo te komen tot een meer participatieve manier van werken. Teams die deze vormingsdag samen doormaken vinden het ook heel verrijkend als diepgaande intervisie en teamverbondenheid.

Enkele reacties van deelnemers:
“Ik heb een aantal concrete zaken gehoord van collega’s die ik ook wil gaan toepassen.”
“Iedereen heeft zijn eigen manier van doen. Er is normaal weinig tijd om daarover te praten. Het is deugddoend om eens stil te staan bij de kern van ons werk.” 
“We eindigden de dag met een aantal concrete zaken die we op teamvergadering verder zullen uitwerken. Dit is een zeer praktische vorming. ”

Doelgroep: alle medewerkers en beleidsmensen uit de jeugdhulp.

Begeleiders: Marleen Vandeberge, Caroline Robberechts, etc.

Meer info: Annelies D.

Aanbod