Procesbegeleiding

Soms kan het interessant zijn om een externe te betrekken in de verdere ontwikkeling van teams of projecten. Dat kan gaan over het opvolgen van projecten, maken van een eindproduct,....

Wat voorbeelden:

Procesbegeleiding van een groep doofblinde personen en hun tolken die vanuit de vzw Anna Timmerman een vormingsprogramma wilden opzetten voor tolken en andere doofblinde mensen.
In een vijftal sessies trainden we de doofblinde lesgevers en hun tolken en zorgden we voor een boeiend pakket.

Een begeleidingstraject van oudere werknemeners in een voorziening die een mentor rol kregen toebedeeld + de begeleiding op van een visietweedaagse met directieleden van een voorziening.

In West-Vlaanderen staan we al sinds 2010 in voor de procesbegeleiding van de kenniskringen van het SEN.

Het begeleiden en coachen van diensten en organisaties in het veranderend jeugdhulp landschap. De overstap van een traditionele organisatie naar een multifunctionele organisatie vraagt doordachte stappen en participatie van alle actoren. We kregen de kans om dit proces in diverse organisaties te begeleiden.

Dat zijn maar enkele recente voorbeelden van de opdrachten die we kunnen opnemen vanuit Informant.

Meer info: Mirte van de Griendt

Aanbod