Seksualiteitsbeleid

Het ontwikkelen van een genuanceerd en eenduidig seksualiteitsbeleid is voor vele voorzieningen, scholen en organisaties een hele uitdaging. En terecht.

Een goede beleidsvisie moet zowel oog hebben voor de verlangens als voor de rechten van alle betrokkenen: de aanwezige kinderen/jongeren, de aanwezige professionals en significante betrokkenen zoals ouders, externe relaties van de jongeren, … .
Het vinden van een goede balans tussen een preventieve benadering en concrete handelingsrichtlijnen bij grensoverschrijdend gedrag is hierbij een blijvende uitdaging.
Dit alles moet vorm krijgen binnen de begrensde mogelijkheden van de voorziening of organisatie.

Vanuit Jo-In bieden we vormingspakketten rond het vlaggensysteem van Sensoa en ...

Begeleiders: Annelies Mincke, Nathalie Devroe en Johan Moreels

Meer info: Annelies Mincke

Aanbod