Teamfunctioneren

In het brede welzijnswerk is het een evidentie om te werken in (multidisciplinaire) teams. Het team geeft aan hulpverleners en begeleiders een basis om op terug te vallen bij de vaak emotioneel belastende job dat ze dagelijks opnemen. 
Toch merken we dat het samenwerken in teams niet zo eenvoudig is. We besparen onze collega's vaak feedback uit zorg terwijl het net een noodzaak is om tot een goed functionerend team te komen. 
Multidisciplinair werken zorgt ervoor dat verschillende denkbeelden en visies naast elkaar komen te staan. Toch blijven we schrikken bij de vaststelling dat we een andere mening hebben over het verloop van een dossier. Moeten we het dan over alles eens zijn? Geenszins. Is dat niet lastig? Zeer zeker.

In deze vorming/supervisie willen we teams bewust laten stilstaan bij het eigen functioneren, het geven van feedback, oplossen van coflicten, coachen van collega's, behandelen van casuistiek,...
In overleg met het team  bepalen we de thema's.

Begeleiders: Martine Bal, Marleen Vandenberghe en tal van andere medewerkers.

Meer info: Mirte van de Griendt

Aanbod