JO-IN

Financieel inzicht voor de VZW

Deze opleiding richt zich tot eenieder die op een of andere manier, zij het als bestuurder, zij het als coördinator of beleidsmedewerker of vanuit een directiefunctie, betrokken is bij het (financiële) beleid van een VZW en een beter inzicht wil krijgen in de financiële situatie en kwetsbaarheid van de organisatie en de tools om dit beter te beheersen.

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van deze opleiding Financieel inzicht voor de VZW zijn:

 • Kennis te hebben van het wettelijk kader waarbinnen het financieel beleid van een VZW zich afspeelt
 • Een basisinzicht te krijgen in de werking van de boekhouding
  De jaarrekening van de VZW kunnen lezen
 • Technieken kunnen toepassen om de jaarrekening verder te analyseren en te interpreteren
 • De financiële gezondheid en kwetsbaarheid van de organisatie kunnen beoordelen en in functie daarvan de juiste beleidsbeslissingen kunnen nemen
 • In staat zijn om een meerjarenbegroting op te maken…


Aan de deelnemers wordt gevraagd om over de jaarrekening van hun/een VZW te beschikken tijdens deze opleiding zodat deze op een interactieve manier kan gebruikt worden tijdens de opleiding. Zodoende kunnen de theoretische inzichten direct aan de praktijk getoetst worden.

Programma

Dag 1 en 2: De boekhouding en jaarrekening van de VZW

 • Korte bespreking van het wetgevend kader en het belang van een goed financieel inzicht
 • De werking van een boekhouding (vereenvoudigde of dubbele boekhouding) aan de hand van een case
 • Toelichting bij de betekenis en inhoud van de belangrijkste rubrieken van jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting, sociale balans en jaarverslag)

Dag 2: Analyse van de jaarrekening van de VZW (wat vertellen de cijfers)

 • Horizontale en verticale analyse
 • Berekening en interpretatie van diverse ratio’s en kengetallen (o.a.cash flow, netto werkkapitaal, netto werkkapitaalbehoefte, autofinancieringsmarge, …)

Dag 3: Meerjarenbegroting en financiële planning

 • Wat is een meerjarenbegroting en het nut ervan?
 • Welke budgetteringstechnieken bestaan er (bid system, zero based budgettering, performantiebudgettering, …)?
 • Welke verschillend deelbegrotingen bestaan er (operationeel, financiering, liquiditeit, investeringen)?
 • Begrotingsopvolging en –beheersing (verschillenanalyse, flexibele budgettering, …)

Begeleiding

Christophe Vanhee
Licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen (UGent) met speciale licentie accountancy en audit

Inschrijvingsformulier

  Wanneer

  Maandag 25 november 2024
  Maandag 2 december 2024
  Maandag 9 december 2024

  Telkens van 9u tot 16u30

  Locatie

  Gent, exacte locatie volgt later.

  Prijs

  €420
  Ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

  €570
  Niet-ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

   

  Blijf op de hoogte

  Ontvang alles over onze vormingen, inspirerende verhalen en frisse inzichten direct in je mailbox.