JO-IN

Frans voor de jeugdhulp

Algemene beschrijving

Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).

Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad ondergedompeld wordt. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie. Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de integrale jeugdhulp. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze een basiskennis van het Frans hebben en zich in dagdagelijkse situaties redelijk kunnen uitdrukken. Vanuit die aanwezige voorkennis worden ze dan naar een hoger communicatieniveau gebracht dat specifiek op hun werk in de jeugdzorg toegespitst is.

Programma

Een greep uit het programma:

 • de eigen dienst voorstellen in het Frans
 • groepsgesprekken rond de werking van de integrale jeugdhulp aan de hand van veelvoorkomende probleemsituaties (bedoeling: de vertaling in het Frans van de vakterminologie die in de integrale jeugdhulp gebruikt wordt)
 • gesprekstechnieken om verschillende soorten gesprekken te voeren (intake, …)
 • cases / rollenspellen die zich situeren in contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, begeleiding voor pleeggezinnen, kindermishandeling, …

De cursus wordt samengesteld in onderling overleg met de deelnemers. Andere items kunnen dus aan bod komen. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.

Begeleiding

Frans Alleweireldt

Inschrijvingsformulier

  Wanneer

  Dinsdag 5 november 2024
  Dinsdag 26 november 2024
  Dinsdag 3 december 2024

  Locatie

  Gent – exacte locatie nog te bepalen

  Prijs

  € 570
  Niet-ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

  € 420
  Ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

   

  Blijf op de hoogte

  Ontvang alles over onze vormingen, inspirerende verhalen en frisse inzichten direct in je mailbox.