JO-IN

INNOVATIETRAJECT – Innovatief organiseren in complexe tijden

Jeugdhulporganisaties staan voor heel wat uitdagingen. Het vinden en houden van medewerkers, de hoge werkdruk en continue onderbezetting vormen slechts het topje van de ijsberg. Medewerkers worden geconfronteerd met steeds complexere zorgvragen, registratie en andere administratieve verplichtingen, nieuwe regelgeving en projecten opgelegd door de overheid,…

Naast de focus op de eigen opdracht komen er projectoproepen, (al dan niet opgelegde) uitnodigingen tot deelname aan netwerken,… op organisaties af. Het tempo van de ontwikkelingen in het werkveld ligt hoog en zet op momenten de interne werking op scherp of onder druk.

Ook al doen de medewerkers in de jeugdhulp hun job met hart en ziel en hebben ze het beste voor met hun cliënten, het is geen sinecure om overeind te blijven en gestaag voortgang te maken in zulke complexe omstandigheden.

Hoog tijd om de situatie op een andere manier aan te vliegen!

Zoals Einstein reeds verkondigde: ‘Je kan het probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft’.

 • Laat ons dus eens van denkwijze veranderen en op een andere manier naar de huidige omstandigheden kijken en van daaruit dingen in beweging zetten!
 • Laat ons eens een integrale bril opzetten en vanuit het denken in samenhang aan de juiste knoppen draaien om de vicieuze cirkel te doorbreken!
 • Laat ons de dingen eens ten gronde aanpakken i.p.v. onze energie in symptoombestrijding te stoppen.

Voel je hier wat voor? Wil je samen met gelijkgezinden deze nieuwe denkwijze exploreren en ook effectief toepassen op de uitdagingen waar jij, in jouw organisatie, tegenaan loopt?

Ga dan mee op pad gedurende 5 halve dagen om de principes van een innovatieve arbeidsorganisatie te leren kennen en toe te passen op jouw werkcontext.

Programma

Na deze 5 halve dagen:

 • Heb je inzicht in elk van de bouwstenen van een innovatieve arbeidsorganisatie en hoe ze met elkaar geconnecteerd zijn
 • Begrijp je dat een organisatiekompas veel meer is dan een missie, visie en waarden
 • Zie je welke impact een helder organisatiekompas, of het gebrek aan helderheid daaromtrent, heeft op de medewerkers, de cliënten en de ganse organisatie
 • Weet je dat er nog een andere manier is om het werk te delen en te verdelen dan diegene die we allemaal kennen en toepassen. En dat deze andere manier tot een betere teamwerking leidt, waarbij er vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid aan een gemeenschappelijke opdracht gewerkt wordt
 • Heb je handvatten om naar gedeeld leiderschap te evolueren in je organisatie

De 5 halve dagen zijn gespreid over een periode van 4 maanden, hierdoor kunnen de opgedane inzichten in tussentijd verwerkt en toegepast worden in de organisatie. De resultaten hiervan, eventuele hinderpalen en vragen, komen in de volgende bijeenkomst aan bod.

voor Wie?

Zowel leden als niet-leden van Jo-in kunnen zich inschrijven We raden aan om met 2 personen per organisatie deel te nemen zodat er voldoende interne slagkracht is om de innovatieve kijk binnen te brengen en er effectief mee aan de slag te gaan. Elke organisatie neemt nl. een reëel organisatievraagstuk mee waar men zal aan werken doorheen de opleiding.

Begeleiding

Inge Ramboer
Organisatiearchitect bij Wilde Zwanen

Inschrijvingsformulier

  Wanneer

  17/9/24

  15/10/24

  19/11/24

  17/12/24

  14/01/25

  Telkens van 13u30 tot 16u30

  Locatie

  Hof-in-ham
  Ham 125
  9000 Gent

  Prijs

  1ste deelnemer2de deelnemer
  Prijzen leden€600€500
  Prijs niet- leden€650€550

   

  We raden aan om met 2 personen per organisatie in te schrijven zodat er voldoende interne slagkracht is om de innovatieve kijk binnen te brengen en er effectief mee aan de slag te gaan. De tweede persoon krijgt daarom ook een kortingstarief. Broodjeslunch is inbegrepen.

  Blijf op de hoogte

  Ontvang alles over onze vormingen, inspirerende verhalen en frisse inzichten direct in je mailbox.