JO-IN

NIEUW IN HET AANBOD – Ouderschaps Reorganisatie Overleg (ORO) als aanpak van hoogconflictscheidingen

Verstrikt in conflict na scheiding

Vier op tien echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn, monden uit in een conflict. In één op tien gevallen houdt dit conflict langdurig aan. Ouders, kinderen en hun netwerk raken steeds meer verstrikt en gekneld in hardnekkige strijddynamieken. Ex-partnerschap wint terrein en ouderschap komt zwaar onder druk te staan. Dit alles heeft een zeer negatieve impact op het welzijn van alle betrokkenen.
Ook professionals dreigen te worden meegezogen in deze krachtige strijdspiralen.

In deze vorming leer je de basis van de ORO-methodiek (Ouderschaps Reorganisatie Overleg); een innovatieve, wetenschappelijk onderbouwde methodiek die ontwikkeld is binnen de Jeugdhulp. We nemen jullie mee in de dynamieken van strijd, de effecten daarvan op alle betrokkenen en bieden handvaten om hiermee om te gaan. Daarbij staan we stil bij wat werkt in zo’n situatie, we geven inzicht in wat de strijd doet oplaaien of zakken, we reiken zaken aan die ouderschap op de voorgrond trekken en geven tips hoe je zelf uit die strijd kan blijven. 

Binnen de ORO-visie werk je met één ouder en hun netwerk (inclusief de kinderen) in functie van sterk doorgedreven parallel solo-ouderschap waarbij je de ouder opnieuw steviger in het ouderschap zet. 

vechtscheiding

Programma

De vormingsdag wordt als volgt opgebouwd:

 • we staan stil bij de kenmerken van een complexe scheiding
 • we bieden inzicht  in de vijf werkzame pijlers bij hoogconflictscheidingen
 • we gaan uitvoerig in op richtlijnen en heel concrete handvaten en methodieken voor hulpverleners in het omgaan met deze situatie

Doelstellingen

Na de vorming

 • heb je inzicht in de dynamieken van hoogconflictscheidingen en de werkzame pijlers in het omgaan met deze situaties
 • kan je aan de slag via concrete tools met ouder, kind en hun netwerk zodat de strijd zakt en welzijn verhoogt
 • weet je om te gaan met situaties van verontrusting, onveiligheid en contactbreuk in hoogconflictscheidingen

Doelgroep

professionals (begeleiders, contextbegeleiders, pedagogisch coördinatoren, zorgcoördinatoren, brugfiguren, therapeuten, bemiddelaars…) die werken met kinderen en/of ouders die in een hoogconflictscheiding zitten

Begeleiding

Carine Danneels
Coach Ouderschaps Reorganisatie Overleg bij Scheidingspraktijk De Klimop met 36 jaar ervaring in de Jeugdhulp.
Liselotte David
Erkend familiaal bemiddelaar en coach Ouderschaps Reorganisatie overleg bij Scheidingspraktijk De Klimop

Inschrijvingsformulier

  Wanneer

  Donderdag 7 november 2024

  Van 9u30 tot 16u30

  Locatie

  Hof-In-Ham
  Ham 125
  9000 Gent

  Prijs

  € 190
  Niet-ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

  € 140
  Ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

  Blijf op de hoogte

  Ontvang alles over onze vormingen, inspirerende verhalen en frisse inzichten direct in je mailbox.