JO-IN

Verdieping – Omgaan met verontrusting

Werken in partnerschap met het gezin

Na de basisopleiding omgaan met verontrusting (waarbij stil gestaan werd bij de uitgangspunten van Integrale jeugdhulp, de processen van  de gemandateerde voorzieningen en komen tot effectief handelen bij  vermoedens van verontrusting via een 4 fasenmodel) gaan we in deze opleiding meer trainen op jouw individuele competenties, krachten en veronderstellingen .

Programma

Hierin wordt gefocust op verschillende zaken waar je als hulpverlener op botst in het opbouwen van een partnerschap met jouw cliënt

 • Wat is het effect van jouw eigen waarden en normenkader ?
 • Waar zit jouw handelingsverlegenheid? En hoe raak ik daar vanaf?
 • Hoe raak ik meer in verbinding met het gezin en zijn netwerk?
 • Hoe kan ik mij meer focussen op oplossingen zonder de veiligheid uit het oog te verliezen?
 • Hoe betrek in zo optimaal mogelijk  het kind in het zoeken naar oplossingen?
 • Hoe pas ik het 4-fasenmodel makkelijk toe tijdens mijn dagdagelijks handelen in situaties van verontrusting?

De opleiding focust zich op een basishouding die nodig is voor het werken in gezinnen waarin verontrusting aanwezig is. Er wordt vooral getraind op het maken van een inschatting van de situatie en het voeren van gesprekken met het gezin in partnerschap. Wanneer is het goed genoeg? We proberen mensen te laten loskomen van het gevoel de volledige verantwoordelijkheid te moeten dragen van de situatie en de nood te voelen te moeten komen tot de ideale situatie.

Voor deze verdiepende opleiding is voldoende voorkennis (eerder gevolgde vorming bijvoorbeeld) en/of ervaring vereist met betrekking tot het omgaan met verontrusting. Bij vragen of twijfel kan steeds contact genomen worden met de opleiders via Jo-In.

De aangeleerde competenties stellen de deelnemers in staat vanuit een oplossings- en krachtgericht model om te gaan met verontrusting en pro-actief samen te werken met hulpverleners die werken vanuit het Sign Of Safetymodel.

Begeleiding

Hannelore Vandepitte
Maatschappelijk werker en geschoold in krachtgericht werken en geweldloze communicatie.
Lieven Pype
Bachelor in het maatschappelijk werk en academische bachelor in de pedagogische wetenschappen.

Inschrijvingsformulier

  Wanneer

  Maandag 4 november 2023
  Vrijdag 6 december 2024

  Telkens van 9u30 tot 16u30

  Locatie

  Hof-In-Ham
  Ham 125
  9000 Gent

  Prijs

  € 380
  Niet-ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

  € 280
  Ledenprijs (broodjeslunch inbegrepen)

  Blijf op de hoogte

  Ontvang alles over onze vormingen, inspirerende verhalen en frisse inzichten direct in je mailbox.